صفحه خانگی | قیمت یک پوند از کتابچه راهنمای ماشین کاغذ